Персональний арт-сайт Геннадія Рибалка / Персональный арт-сайт Геннадия Рыбалко | Personal art site of Guennady Rybalko

Ласкаво прошу у світ моєї творчості! / Добро пожаловать в мир моего творчества! | Welcome to world of my creation!

<------<<< Про мене та мою творчість / Обо мне и моем творчестве | About me and my creation

>>>------> Книга для відвідувачів / Книга для посетителей | Guest book

Портрети (графіка) / Портреты (графика) | Portraits (graphic)

Колекція / Коллекция | Collection

Версії одного портрета на фоні вікна та стіни / Версии одного портрета на фоне окна и стены | Versions of one portrait on background the window and the wall

Історичні персони / Исторические личности | Historic persons

Групи та фігури / Группы и фигуры | Groups and figures

Портрети (тональна графіка) / Портреты (тональная графика) | Portraits (tonal graphic)

Портрети (пастель) / Портреты (пастель) | Portraits (pastel)

Розвідники / Разведчики | Secret service agents

Портрети (розфарбована графіка) / Портреты (раскрашенная графика) | Portraits (painted graphic)

Портрет начальника в усіх чотирьох основних іпостасях / Портрет начальника во всех четырех основных ипостасях | Portrait of a chief in all four basic posings

Асорті (Комп'ютерна графіка та живопис) / Асcорти (Компьютерная графика и живопись) | Assorti (Computer graphics and painting)

Групи та фігури (Комп'ютерна графіка та живопис) / Группы и фигуры (Компьютерная графика и живопись)| Groups and figures (Computer graphics and painting)

Спрацьована людина (галерея варіантів) / Изношенный человек (галерея вариантов) | Used person (variants gallery)

Молода та крута / Молодая и крутая | Young and stern

Квітуча гілка в банці з водою / Цветущая ветка в банке с водой | Flowering branch in bank with water

Реалістичні портрети (комп’ютерне) / Реалистические портреты (компьютерное) | Realistic portraits (computer)

Авіа- і автоантик / Авиа- и автоантик | Avia- and autoantique

Автомобілі Рено / Автомобили Рено | Renault automobiles

Архітектура чарівного Львова / Архитектура волшебного Львова | Architecture of magic Lviv

Предмети / Предметы | Things

Абстрактні портрети (комп’ютерне) / Абстрактные портреты (компьютерное) | Abstract portraits (computer)

Добірне / Отборное | Selected

Комп'ютерні обробки / Компьютерные обработки | Computer processings

Мої комп’ютерні обробки картин інших авторів / Мои компьютерные обработки картин других авторов | My computer processings of pictures of other authors

Мої комп’ютерні обробки фотографій інших авторів / Мои компьютерные обработки фотографий других авторов | My computer processings of images of other authors

Современная интерпретация пейзажей Ивана Ивановича ШИШКИНА (Ivan Shishkin)

АВТОПОРТРЕТЫ великих художников: модерновая интерпретация

Современная интерпретация картин Исаака Ильича ЛЕВИТАНА (Isaak Levitan)

Публицистика и другая проза Якова ФридманаHosted by uCoz